כל הפוסטים בשיעורים וכתבים

מסירות נפשו של פנחס
פנחס

מסירות נפשו של פנחס

מדוע התורה טרחה לפרט כמה וכמה פעמים את שמו וייחוסו של פינחס • האם היו יהודים רפורמים כבר בתקופת המדבר

מצוות הכאת הצוררים
פנחס

מצוות הכאת הצוררים

מדוע הקב"ה ציוה את משה להכות את המדיינים עד חורמה והוסיף שיש מצווה גם לעשות להם צרות רבות • ומה

מיהו המנהיג ?
פנחס

מיהו המנהיג ?

מי ראוי להיקרא בחייו ולאחר פטירתו "מנהיג" • איזה תכונות צריך שיהיו למנהיג • מתי המנהיג חייב להתנהל לפי רוח

לא עם – הארץ חסיד
פנחס

לא עם – הארץ חסיד

איך ענה ה"בן איש חי" לאחייניתו - אימו של ראש ישיבת פורת יוסף הרב יהודה צדקה זצ"ל - אם

מקדשי השם ברבים
פנחס

מקדשי השם ברבים

פינחס במעשיהו הנשגב עשה קידוש ה' עצום - "בקנאו את קנאתי בתוכם" כתשובת משקל כנגד חילול ה' הנורא שהיה שם

מילתא דבדיחותא
בלק

מילתא דבדיחותא

איך בדיחה אחת לא מוצלחת במיוחד גרמה כמעט לרב תלמיד חכם לעזוב את העיר • ואיך אותה בדיחה עלתה ביוקר

השכר שעליו חלם בלעם
בלק

השכר שעליו חלם בלעם

גדולה שנאתם של רשעים לעם ישראל למרות שיודעים במעלת ישראל • בלעם הרשע מעדיף לחיות כמו בלעם ולמות כמו האבות

קללה שנהפכה לברכה
בלק

קללה שנהפכה לברכה

כשבלעם מברך את ישראל בפעם השלישית בלק כועס עליו • מדוע בלק לא מאבד את העתשונות כבר בפעם השניה ?

מה טובו אהליך יעקב
בלק

מה טובו אהליך יעקב

מקור חיותם של עם ישראל זה עסק התורה • ברכת "מה טובו אוהליך" עד היום ברכה זו מתקיימת למרות שרשע

קובעי עתים לתורה
בלק

קובעי עתים לתורה

כל אחד מעם ישראל יש לו שייכות וחלק בתורה הקדושה • מהי הזהירות הנדרשת ממי שלומד תורה • באיזו חוליה

כוחו המדומה של בלעם
בלק

כוחו המדומה של בלעם

איך ייתכן שבלעם שמתיימר להרוג אומה שלמה באמצעות פיו בלבד זקוק לחרב בכדי להרוג את אתונו • והאם באמת

ענוות סרק
בלק

ענוות סרק

האם יכול להיות שיהי שייח' ערבי עניו גדול ומוחל על מידותיו ? • איך הענווה של השייח' התגלתה כענווה מזוייפת

הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה
בלק

הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה

רק כאשר האתון לחצה על רגל בלעם לגדר - בלעם התחיל להבין שהוא צריך לשמוע בקול ה' • על

חינוך ילדי ישראל
חוקת

חינוך ילדי ישראל

האם מצוות שכליות ככיבוד הורים גם מחייבות הכרה במי שציוה אותם? • ומה הדאיג את מרן הרב באופן חינוכם של

פעם כהן ? תמיד כהן…
חוקת

פעם כהן ? תמיד כהן…

באיזה פעלול ניסה כהן שיתיר לו מרן הרב להתחתן עם גרושה • האם כהן שפסול לעבודה נפסל מלהיות כהן לגמרי

הפרשה שעוקרת את פרשת קורח
חוקת

הפרשה שעוקרת את פרשת קורח

ה תפקידה של פרשת חוקת שמגיעה ישר אחרי פרשת קורח • מצוות פרה אדומה באה לטהר את האויר ממחלוקת •

חיצוניות ופנימיות
חוקת

חיצוניות ופנימיות

מה מלמדת אותנו התורה בכך שמצווה לבדוק את הפרה מכל מום • מכמה בעיות טריפה בודק אותה הכהן • מדוע

תלונות כנגד מצות ביכורים
חוקת

תלונות כנגד מצות ביכורים

מדוע עם ישראל בהזכירם את השלילה שבמצבם הזכירו דווקא – תאנה, גפן, רימון • ומדוע כשיהודי מביא ביכורים מוזכר עניין

מצוות התורה – חוקה ללא טעם ?!
חוקת

מצוות התורה – חוקה ללא טעם ?!

מה הקשר שבין סוף פרשת קורח לתחילת פרשת חֻקַת? • עלינו לקבל את דיני התורה כחוקה ממש, בתמימות, כי כך

תפילה בקברי האבות
חוקת

תפילה בקברי האבות

מדוע היה קושי להקים מניין לתפילת שחרית במערת המכפלה לאחר שיחרור העיר חברון ? • האם הותר לאדם להתפלל יחיד

דרך קנין התורה באמת
חוקת

דרך קנין התורה באמת

מהם התנאים לזכות לקבלת התורה במתנה ? • האם יכול להיות שבלי מסירות נפש ללימוד תורה יזכה האדם לדיעת התורה

מה בעצם לקח קורח ?
קורח

מה בעצם לקח קורח ?

נאמר בפרשה "ויקח קורח" - אך התורה הק' לא מפרטת מה בדיוק קורח לקח איתו • המקח וממכר שניסה

כל העדה כולם קדושים
קורח

כל העדה כולם קדושים

מדוע נבהל משה רבינו כשאמרו לו קורח ועדתו למשה רבינו "כל העדה כולם קדושים" ? • בגנות המחלוקת וגדלותו של

מעלת בני קורח וכבוד תלמידי חכמים
קורח

מעלת בני קורח וכבוד תלמידי חכמים

מעלתם של בני קורח שהיו מכבדים את משה רבינו למרות דעתו של אביהם, חשיבות המצוה לקום בפני תלמיד חכמים •

חכמת נשים בנתה ביתה
נשים

חכמת נשים בנתה ביתה

חז"ל אומרים "חכמת נשים בנתה ביתה" נאמר על אשתו של און בן פלת, ו"אוולת בידה תהרסנה" נאמר על אשתו של

התועלת הנפלאה בהרהור תשובה
קורח

התועלת הנפלאה בהרהור תשובה

למרות שבני קורח היו עם אביהם בעת המחלוקת בכל אופן ברגע האחרון ניצלו • התשובה שעשו בעת פתיחת האדמה הועילה

פקפוק באמונת חכמים
קורח

פקפוק באמונת חכמים

עת שנבלעו בני קורח באדמה היה גם קול נוראי שנשמע מבטן האדמה • ומה צעקו קורח ועדתו בשעה שנבלעו –

מחלוקת קורח ועדתו, או מחלוקת קורח ומשה?
קורח

מחלוקת קורח ועדתו, או מחלוקת קורח ומשה?

למה במחלוקת שאינה לשם שמים לא מזכירים את הצד השני של המחלוקת? הרי היה צריך לומר: "זו מחלוקת קורח ומשה",

"וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל ה'"
קורח

"וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל ה'"

מה התרחש כאשר עשיר בעל יכולת כלכלית מציע את עצמו לשמש כשליח ציבור בימים נוראים ? איך הרב ענה לעשיר

פרסום האמת
קורח

פרסום האמת

גדלותם של הנשיאים שלמדו מוסר ממטות העץ שהוכנסו לאוהל מועד • ההתבוננות שמחייבת כל יהודי בכל מהלך של החיים

האומנים שבמקדש ומלמדי התורה – סיפור פרשת ויקהל
ויקהל

האומנים שבמקדש ומלמדי התורה – סיפור פרשת ויקהל

האם מי משמוגדר כ"בעל מלאכה" הוא חייב להוכיח את היותו מקצועי, ביכולת שלו גם... ללמד אחרים את רזי המקצוע ?

שו"ת רדיו – פרשת תצוה תשס"ו
שו"ת רדיו

שו"ת רדיו – פרשת תצוה תשס"ו

האם לומר תפילת הדרך בנסיעה בשבת בשל פיקוח נפש? • האם ניתן לשים את תמונת הנפטר על גבי המצבה? •

ההבדל בין המן הרשע לפרעה האכזר
פורים

ההבדל בין המן הרשע לפרעה האכזר

בפורים אנו מחויבים למחות את זכר המן האגגי • לעומת זאת על רשע לא פחות אכזר - פרעה, לא נצוטנו

רק משלוח מנות תוצרת הארץ!
פורים

רק משלוח מנות תוצרת הארץ!

על אותם המשלחים מנות ממאכלים של חוץ לארץ קורא אני את הפסוק: "שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים

פרשת זכור – האם וכיצד מכים באמירת עמלק
פורים

פרשת זכור – האם וכיצד מכים באמירת עמלק

"מחה תמחה את זכר עמלק" ימהו מקור המנהג לרקוע ברגלים על הקרקע בעת השמעת שמו של עמלק או המן ?

משנכנס אדר מרבים בשמחה מאימתי בחודש אדר מתחילה השמחה?
פורים

משנכנס אדר מרבים בשמחה מאימתי בחודש אדר מתחילה השמחה?

משנכנס אדר מרבים בשמחה מאימתי מתחילים בשמחה של חודש אדר ? • מדוע אמרו חז"ל "משנכנס אדר" ולא אמרו

לשם מה תיקנו מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים?
פורים

לשם מה תיקנו מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים?

עיקר "מתנות לאביונים" כנגד החסד שעשה עמנו הקב"ה • ומדוע דווקא נקרא "מתנות לאביונים" ולא "צדקה לאביונים " • לימוד

בימים ההם בזמן הזה – בניסים ובאמונה
פורים

בימים ההם בזמן הזה – בניסים ובאמונה

מה המוסר והלקח החשוב שאפשר לקחת בעת קריאת המגילה • מהו הרמז שטמון בדין "הקורא את המגילה למפרע לא יצא"

ורבים ועמי הארץ מתייהדים
פורים

ורבים ועמי הארץ מתייהדים

מה הפחד שיש בציבור מפני "חובשי כיפות" בתפקידי הביטחון ובעמדות מפתח ? • המסירות שהיה בכל דור ללכת דווקא עם

ז' באדר – צדיקים במיתתם קרויים חיים
פורים

ז' באדר – צדיקים במיתתם קרויים חיים

על מה הייתה מבוססת השמחה של המן הרשע על כך שבחודש אדר מת משה רבנו ? • וכי המן לא

משלוח המנות של המלבי"ם
פורים

משלוח המנות של המלבי"ם

איך הביך המלבי"ם את המשכילים שרצו להתל בו ולעשות מהרב חוכא והיתלולא ? • איך "החזיר" המלבי"ם את

נס ושמו מגילת אסתר
פורים

נס ושמו מגילת אסתר

המן האגגי נפל ונכשל באופן על טבעי למתבונן לעומק של מגילת אסתר • במקום שהמן יעשה "חשבון נפש" איך הוא

פינת רדיו שבועית – הלכות נדרים ונתינת צדקה | תרומה
פינת רדיו שבועית

פינת רדיו שבועית – הלכות נדרים ונתינת צדקה | תרומה

האזינו לפינה השבועית ששודרה בערוץ 7 בכל ערב שבת - השבוע כמה שאלות בענייני נדרים והאם חשיבה על נתינת צדקה

מתנות לאביונים ותחפושות בפורים מה הקשר ביניהם?
פורים

מתנות לאביונים ותחפושות בפורים מה הקשר ביניהם?

ה טעם מנהג התחפושות בפורים והאם יש קשר בין המנהג להתחפש לבין מתנות לאביונים • והאם יש מקור ביום פורים

משנכנס אדר מרבים בשמחה האם גם באדר א'?
פורים

משנכנס אדר מרבים בשמחה האם גם באדר א'?

האם חובת השמחה "משנכנס אדר מרבין בשמחה" היא כבר מראש חודש אדר א` ? • והאם כניסת חודש אדר

צביעותם של חוקי הרשעים – המן אחשוורוש והמשפט הבינלאומי
פורים

צביעותם של חוקי הרשעים – המן אחשוורוש והמשפט הבינלאומי

לא פעם אנו מוצאים מנהיגי ציבור ובמיוחד מערכת המשפט שמפרשים ומחוקקים חוקים בהינף יד ומבטלים אותם באותה מהירות • אצל

מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו
פורים

מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו

לכל אחד מאיתנו יש דבר שמעיק עליו הן בפרנסה בריאות וכדו` מהי הסגולה המיוחדת שיש ביום תענית אסתר ? •

שו"ת רדיו – פרשת תרומה תשס"ו
שו"ת רדיו

שו"ת רדיו – פרשת תרומה תשס"ו

האם אשה יכולה להתפלל שמונה עשרה ובידיה תינוק? • האם ניתן לתת תלושי מזון בתור מתנות לאביונים? • איך לעשות

סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי
פורים

סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי

כל סיפור המגילה הוא תמוה ולא הגיוני בעליל • במיוחד החל מבקשתו המוזרה של אחשוורוש להביא את ושתי • וכל

הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר
פורים

הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר

מדוע אנו צמים בתענית אסתר בעוד תעניתה האמיתית של אסתר הייתה בכלל בימי ניסן ? • גם ביום י"ג באדר