כל הפוסטים בבישול

לא עם – הארץ חסיד
פנחס

לא עם – הארץ חסיד

איך ענה ה"בן איש חי" לאחייניתו - אימו של ראש ישיבת פורת יוסף הרב יהודה צדקה זצ"ל - אם

פרשת ויצא – תשס"ח – מעלת ישיבת ארץ ישראל
אקטואליה

פרשת ויצא – תשס"ח – מעלת ישיבת ארץ ישראל

יציאת צדיק מהעיר עושה רושם • שמירת הצדיק על העיר • ירושת הארץ • הבטחת הארץ ליעקב • מה האיסור

פרשת ויצא – תשנ"ט – דיני נולד וממרח בשבת
ויצא

פרשת ויצא – תשנ"ט – דיני נולד וממרח בשבת

שפע ברכה שיורד לעולם בזכות הצדיקים • מעלת מלאכי ארץ ישראל על פני מלאכי חוץ לארץ • איסור נולד בשבת

פרשת חיי שרה – תשס"ח – דיני טבילת כלים  – בישולי גויים –  וברכת הריח
ברכות

פרשת חיי שרה – תשס"ח – דיני טבילת כלים – בישולי גויים – וברכת הריח

הסתלקות שרה אמנו ע"ה לבית עולמה • גדלותה של שרה כל חייה • התכשיטים שרבקה קיבלה מאליעזר • קניין מערת

פרשת חיי שרה – תשס"ז – דיני טבילת כלים
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשס"ז – דיני טבילת כלים

פטירתה של שרה אמנו והספד בעלה אברהם אבינו ע"ה • מסירותה של שרה למען בעלה ולמען ה` יתברך • קניין

פרשת חיי שרה – תשס"ג – בעניין ארץ ישראל וכן בישול אחר בישול בשבת
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשס"ג – בעניין ארץ ישראל וכן בישול אחר בישול בשבת

פטירת שרה אמנו ע"ה וקבורתה בחברון • קניין שדה המכפלה • תקומת הקרקע מיד גוי ליד ישראל • חינוך קטנים

פרשת וירא – תשס"ד – הלכות בשר וחלב
וירא

פרשת וירא – תשס"ד – הלכות בשר וחלב

מעלת בריתו של אברהם אבינו שעם ישראל שמר עליה לכל הדורות • ביקור חולים, מעלתה, שכרה, וחשיבותה • הפרדה בין

פרשת וירא – תש"ס – הלכות מגיס בשבת
וירא

פרשת וירא – תש"ס – הלכות מגיס בשבת

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 118 – פרשת וירא – כ"ב חשון תש"ס – 25.10.99 הורד עלון

פרשת לך – לך – תשס"ד – דיני חימום אוכל בשבת
לך לך

פרשת לך – לך – תשס"ד – דיני חימום אוכל בשבת

מעלתו של אברהם אבינו ע"ה • ירושת הארץ – חובה היסטורית • עשר הניסיונות של אברהם אבינו • ברית מילה