כל הפוסטים בברך עלינו

פרשת וירא – תשס"ז – תפילה והזכרת גשמים
וירא

פרשת וירא – תשס"ז – תפילה והזכרת גשמים

ברית המילה של אברהם אבינו • הכנסת אורחים במסירות נפש ובשלימות • צניעותה של שרה אימנו ע"ה • פרסום שם

פרשת לך לך – תשס"ח – ברך עלינו
לך לך

פרשת לך לך – תשס"ח – ברך עלינו

הנסיונות שבהם ניסה הקב"ה את אברהם אבינו ע"ה • הברכה שבירכו אומות העולם • שאלת גשמים • שכח או טעה

פרשת לך לך – תשס"ו – שאלת והזכרת גשמים
ברכות

פרשת לך לך – תשס"ו – שאלת והזכרת גשמים

ציווי הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה לעזוב את ארצו • הדרגות שיש בחזרה בתשובה • ברכת בני ישראל בזכות אברהם אבינו

פרשת לך לך – תשס"ה – שאלת והזכרת גשמים
ברכות

פרשת לך לך – תשס"ה – שאלת והזכרת גשמים

מעלתו של אברהם אבינו ע"ה • עשרה ניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו • אברהם לעומת לוט • שאילת גשמים •

פרשת לך לך – תשס"ב – הלכות תפילה קצרה ושאלת גשמים
לך לך

פרשת לך לך – תשס"ב – הלכות תפילה קצרה ושאלת גשמים

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 220 – לפרשת לך לך – ה' חשון תשס"ב – 22.10.01 הורד

פרשת לך- לך תשס"א – ספיקות בתפילה
ברכות

פרשת לך- לך תשס"א – ספיקות בתפילה

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 169 לפרשת לך-לך – ח' חשון תשס"א – 06.11.00 הורד עלון הורד

פרשת לך לך – תשנ"ט – ותן טל ומטר לברכה
לך לך

פרשת לך לך – תשנ"ט – ותן טל ומטר לברכה

מאימתי מתחילים לבקש על גשמים בארץ ישראל ובחו"ל • ליל ז` במר חשון • שכח או טעה בבקשת ובזכירת גשמים

פרשת לך לך – תשנ"ח – ברכת הלבנה ו"ברך עלינו"
ברכות

פרשת לך לך – תשנ"ח – ברכת הלבנה ו"ברך עלינו"

מציאות חידוש הלבנה כל חודש • ההודאה על חידוש הלבנה • מקום הברכה • אמירת "ברך עלינו" • שכח או

פרשת נח – תשס"ז – שאלת גשמים
ברכות

פרשת נח – תשס"ז – שאלת גשמים

מידותיו התרומיות של נח לעומת דורו • הזמן הארוך שנמשכה בניית התיבה • מאה ברכות בכל יום • ברכות מביאות

פרשת נח – תשס"ד – הלכות שאלת גשמים
נח

פרשת נח – תשס"ד – הלכות שאלת גשמים

ההשחתה והקלקול של דור המבול • חזרה בתשובה של אנשי נינווה בתקופתו של יונה הנביא • הזכרת ושאלת גשמים •

פרשת נח – תשס"ג – הלכות שאלת גשמים, ותן טל ומטר
נח

פרשת נח – תשס"ג – הלכות שאלת גשמים, ותן טל ומטר

מעלותיו של נח ובמיוחד במעלת ה"תמימות" • השפע מארץ ישראל שמושפע לכל העולם כולו • הזכרת הגשמים ובקשת גשמים בברכת

פרשת נח – תשס"א – טעות בתפילה ושאלת גשמים
נח

פרשת נח – תשס"א – טעות בתפילה ושאלת גשמים

הזכרת נח לברכה • עניית ברוך הוא וברוך שמו ואמן • כשרוצה לצאת ידי חובה בברכה - היאך ינהג •