כל הפוסטים במלאכה

האומנים שבמקדש ומלמדי התורה – סיפור פרשת ויקהל
ויקהל

האומנים שבמקדש ומלמדי התורה – סיפור פרשת ויקהל

האם מי משמוגדר כ"בעל מלאכה" הוא חייב להוכיח את היותו מקצועי, ביכולת שלו גם... ללמד אחרים את רזי המקצוע ?

פרשת וישב – תשס"ח – דיני אוהל בשבת
וישב

פרשת וישב – תשס"ח – דיני אוהל בשבת

חינוך הבנים והבנות לתורה ולמצוות • יוסף הצדיק ממשיכו של יעקב אבינו ע"ה • מכירת יוסף הצדיק • מעשה ראובן

פרשת ויצא – תשנ"ט – דיני נולד וממרח בשבת
ויצא

פרשת ויצא – תשנ"ט – דיני נולד וממרח בשבת

שפע ברכה שיורד לעולם בזכות הצדיקים • מעלת מלאכי ארץ ישראל על פני מלאכי חוץ לארץ • איסור נולד בשבת

פרשת תולדות – תשס"ג – הלכות וענייני ראש חודש
ראש חודש

פרשת תולדות – תשס"ג – הלכות וענייני ראש חודש

המנהגים שנוהגים בהם בראש חודש • ביטול מלאכה בר"ח • מלאכות נשים בראש חודש • תענית והספד בראש חודש ותענית

פרשת תולדות – תשנ"ט – דיני מלאכת "תופר" – "מחתך" – וסוחט בשבת
שבת

פרשת תולדות – תשנ"ט – דיני מלאכת "תופר" – "מחתך" – וסוחט בשבת

כללים והגדרות במלאכת "תופר" • שימוש בטיטולים בשבת • כללים והגדרות במלאכת "מחתך" • הפרדת דפים שנדבקו בספר • ספר

פרשת חיי שרה – תשס"ו – תפילת מנחה
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשס"ו – תפילת מנחה

פטירת שרה אימנו ע"ה וגדלותה במידות ויראת שמיים • קניית מערת המכפלה • מידותיהן הנפלאות של שרה ורבקה אימנו ע"ה

פרשת חיי שרה – תשנ"ט – דיני קושר בשבת
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשנ"ט – דיני קושר בשבת

עקידת יצחק נעשתה בשמחה • קניית מערת המכפלה כקניין לדורות • מלאכת קושר בשבת • התנאים למלאכת קושר • זהירות

פרשת וירא – תשס"ד – הלכות בשר וחלב
וירא

פרשת וירא – תשס"ד – הלכות בשר וחלב

מעלת בריתו של אברהם אבינו שעם ישראל שמר עליה לכל הדורות • ביקור חולים, מעלתה, שכרה, וחשיבותה • הפרדה בין

פרשת וירא – תש"ס – הלכות מגיס בשבת
וירא

פרשת וירא – תש"ס – הלכות מגיס בשבת

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 118 – פרשת וירא – כ"ב חשון תש"ס – 25.10.99 הורד עלון

פרשת וירא – תשנ"ט – ביקור חולים והלכות עשיית אוהל בשבת
בין אדם לחבירו

פרשת וירא – תשנ"ט – ביקור חולים והלכות עשיית אוהל בשבת

כללים ופרטים במצוות ביקור חולים • תפילה הראויה על חולה • האבות קיימו את התורה כולה • מלאכות בשבת -

פרשת לך לך – תשס"ג – דין קושר ותוקע בשבת
לך לך

פרשת לך לך – תשס"ג – דין קושר ותוקע בשבת

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 271 – לפרשת לך לך – ח' חשוון תשס"ג – 14.10.02 הורד