כל הפוסטים בעם ישראל

רק משלוח מנות תוצרת הארץ!
פורים

רק משלוח מנות תוצרת הארץ!

על אותם המשלחים מנות ממאכלים של חוץ לארץ קורא אני את הפסוק: "שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים

לשם מה תיקנו מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים?
פורים

לשם מה תיקנו מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים?

עיקר "מתנות לאביונים" כנגד החסד שעשה עמנו הקב"ה • ומדוע דווקא נקרא "מתנות לאביונים" ולא "צדקה לאביונים " • לימוד

הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר
פורים

הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר

מדוע אנו צמים בתענית אסתר בעוד תעניתה האמיתית של אסתר הייתה בכלל בימי ניסן ? • גם ביום י"ג באדר

טיל שיוט מתקדם והצרעה הפרמיטיבית | פרשת משפטים
משפטים

טיל שיוט מתקדם והצרעה הפרמיטיבית | פרשת משפטים

אז איך ייתכן לגרש את האוייבים מתוכינו • מדוע יש צורך שגירוש האוייבים שייעשה בדרך ניסית יעשה מעט מעט •

רכישה רק מתוצרת הארץ ועבודה יהודית | פרשת משפטים
משפטים

רכישה רק מתוצרת הארץ ועבודה יהודית | פרשת משפטים

בזמן שהיובל נוהג היה לאדם 2 אפשרויות ברכישת עבד : כנעני או עברי. מה לדעתכם היה כדאי ? • מדוע

גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
משפטים

גאולת עם ישראל | פרשת משפטים

מהו הדימוי של אמה עבריה לעם ישראל ? • ומה אנחנו מבקשים מהקב"ה ומה הדרך של עם ישראל לגאולה אמיתית

פרשת וישב – תשס"ז – הלכות חנוכה
וישב

פרשת וישב – תשס"ז – הלכות חנוכה

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 487 – פרשת וישב – כ' כסליו תשס"ז – 11.12.06 הורד עלון

תודה לה` על זה שהמצרים שונאים אותנו ! | פרשת בא
בא

תודה לה` על זה שהמצרים שונאים אותנו ! | פרשת בא

האם זה טוב או לא טוב שהמצרים שנאו שנאה עזה את בני ישראל • דווקא מתוך השנאה של המרים הזדרזה

איך לנהל משא ומתן בהצלחה | פרשת בא
בא

איך לנהל משא ומתן בהצלחה | פרשת בא

המשא ומתן המופלא במכת הארבה בין משה רבינו ע"ה לפרעה הרשע • איך מנהלים משא ומתן מול אויבים המבקשים

פרשת וישלח – תשס"ב – הלכות חנוכה
וישלח

פרשת וישלח – תשס"ב – הלכות חנוכה

עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו הרשע • מידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מצוות קידוש

פרשת ויצא – תשס"ג – בענין ארץ ישראל ודרך ארץ
אקטואליה

פרשת ויצא – תשס"ג – בענין ארץ ישראל ודרך ארץ

איך מתנהלים מול רשע שמרמה משקר וגם מעליל עלילות בלי לכעוס ? • ירושת הארץ • האם שינה עולה כלימוד

שלא שינו את שמם | פרשת שמות
שמות

שלא שינו את שמם | פרשת שמות

על מה ולמה חומש שלם מתוך חמישה חומשי תורה נקרא דווקא "שמות" ? • הזהות היהודית שנשמרה במצרים במסירות נפש

חיבתן של ישראל שנמשלו לכוכבים | פרשת שמות
שמות

חיבתן של ישראל שנמשלו לכוכבים | פרשת שמות

החיבה העצומה של הקב"ה לעם ישראל באה לידי ביטוי בספירת נפשות שוב ושוב • מדוע עם ישראל נמשל לכוכבים •