כל הפוסטים בקול צופייך

פרשת מקץ – תשס"ח – חנוכה הלכה למעשה
חנוכה

פרשת מקץ – תשס"ח – חנוכה הלכה למעשה

מלחמת היוונים בעם ובתורת ישראל • טומאתם של היוונים ודומיהם • זמן ההדלקה למהדרין, לכתחילה, ובדיעבד • פרסום הנס •

פרשת מקץ – תשס"ז – דיני מוקצה
מקץ

פרשת מקץ – תשס"ז – דיני מוקצה

חכמת יוסף הצדיק ע"ה מול פרעה הרשע • פגישת יוסף ואחיו במצרים • איסור והגדרת מוקצה • סוגי המוקצה השונים

פרשת מקץ – תשס"ו – הלכות חנוכה – חלק ב'
חנוכה

פרשת מקץ – תשס"ו – הלכות חנוכה – חלק ב'

יציאת יוסף מהבור לאחר 12 שנים • פתרון חלומות פרעה על ידי יוסף הצדיק • הדלקת נרות חנוכה • סדר

פרשת מקץ – תשס"ה – הלכות חנוכה – ב'
חנוכה

פרשת מקץ – תשס"ה – הלכות חנוכה – ב'

חלומות עבדי פרעה שר המשקים ושר האופים • פתרון החלומות לפרעה ולשריו • ירידת יעקב למצרים • הקמת בית מדרש

פרשת מקץ – תשס"ג – חנוכת המזבח וחג החנוכה
חנוכה

פרשת מקץ – תשס"ג – חנוכת המזבח וחג החנוכה

הסיבה לקריאת קרבנות הנשיאים בחנוכה • הנס המיוחד שנעשה בפח השמן • רק בחנוכה "מהדרין מן המהדרין " • הזכרת

פרשת מקץ תשס"א – הלכות חנוכה
חנוכה

פרשת מקץ תשס"א – הלכות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה - מוסיף והולך • התמעטות הטומאה רק על ידי הוספת האור • סדר הקריאה בתורה בימי חנוכה

פרשת מקץ תש"ס – שיעור לנשים – מסירות נפש של נשים בחנוכה
חנוכה

פרשת מקץ תש"ס – שיעור לנשים – מסירות נפש של נשים בחנוכה

תקציר השיעור יעלה וייערך בקרוב. עמכם הסליחה.

קול צופייך – פרשת מקץ – תשנ"ח – הלכות חנוכה ג'
חנוכה

קול צופייך – פרשת מקץ – תשנ"ח – הלכות חנוכה ג'

תוכחתו של יוסף לאחיו • בכיו של יוסף • הדלקת נרות חנוכה - שמונה ימים • הדלקת חנוכייה בערב שבת

פרשת וישב – תשס"ח – דיני אוהל בשבת
וישב

פרשת וישב – תשס"ח – דיני אוהל בשבת

חינוך הבנים והבנות לתורה ולמצוות • יוסף הצדיק ממשיכו של יעקב אבינו ע"ה • מכירת יוסף הצדיק • מעשה ראובן

פרשת וישב – תשס"ז – הלכות חנוכה
וישב

פרשת וישב – תשס"ז – הלכות חנוכה

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 487 – פרשת וישב – כ' כסליו תשס"ז – 11.12.06 הורד עלון

פרשת וישב – תשס"ו – הלכות חנוכה – א'
וישב

פרשת וישב – תשס"ו – הלכות חנוכה – א'

מהם הדרכים בעבודת ה` ובמידות שהורישו לנו האבות הקדושים ושנתנו אברהם ויצחק ביעקב ? • מעלת לימוד התורה • כוחו

פרשת וישב – תשס"ה – הלכות חנוכה – א'
וישב

פרשת וישב – תשס"ה – הלכות חנוכה – א'

מלחמת בני יעקב בגויים שמסביב • האחדות הנפלאה בעם ישראל • הנזק הנוראי מהמחלוקת • התורה שורש כל יסוד העולם

פרשת וישב – תשס"ד – הלכות חנוכה
וישב

פרשת וישב – תשס"ד – הלכות חנוכה

מלחמות היוונים • נס המלחמה • אמירת הלל בחנוכה • הדלקת נר חנוכה • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון

פרשת וישב – תשס"ב – הלכות חנוכה חלק ב'
וישב

פרשת וישב – תשס"ב – הלכות חנוכה חלק ב'

צדיקים בעולם הזה אינם ישיבתם בשלווה • הגדרת המהדרין מן המהדרין בחנוכה • אכילת מאכלי חלב בחנוכה • באיזו חנוכיות

פרשת וישב – תשס"א – הלכות חנוכה
וישב

פרשת וישב – תשס"א – הלכות חנוכה

עוצמת נס שבחג החנוכה • בין שלל מטרות הנס - מניעת חילול ה` • זמן ההדלקה ועד מתי אפשרי להדליק

פרשת וישב – תשנ"ט – הלכות חנוכה חלק ב'
וישב

פרשת וישב – תשנ"ט – הלכות חנוכה חלק ב'

היחס המיוחד והקשר העמוק בין יעקב אבינו לבנו יוסף הצדיק • הוספה במצוות וההידור בנר חנוכה • הדלקה בשמן ובפתילות

פרשת וישלח – תשס"ה – הלכות קריאת שמע
וישלח

פרשת וישלח – תשס"ה – הלכות קריאת שמע

פגישת יעקב ועשיו והמאבק התמידי • מאבק יעקב עם המלאך • מעלת ומעלת קריאת שמע • קריאת שמע - מצווה

פרשת וישלח – תשס"ד – הלכות קריאת שמע ותפילה
וישלח

פרשת וישלח – תשס"ד – הלכות קריאת שמע ותפילה

פגישת יעקב ועשיו והמאבק התמידי • מאבק יעקב עם המלאך • מעלת ומעלת קריאת שמע • קריאת שמע - מצווה

פרשת וישלח – תשס"ג – הלכות בעניין ריבית
בין אדם לחבירו

פרשת וישלח – תשס"ג – הלכות בעניין ריבית

עמידת יעקב מול עשיו הרשע – יהודי מול אומות העולם • איסור ריבית • ריבית בהשאלה והלוואה בין שכנים •

פרשת וישלח – תשס"ב – הלכות חנוכה
וישלח

פרשת וישלח – תשס"ב – הלכות חנוכה

עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו הרשע • מידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מצוות קידוש

פרשת וישלח – תשס"א – מהלכות הפרשה חלה
וישלח

פרשת וישלח – תשס"א – מהלכות הפרשה חלה

מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ • הפרשת חלה מבצק • שיעור הקמח על מנת להפריש בברכה • הפרשה על

פרשת וישלח – תש"ס – הלכות חנוכה
וישלח

פרשת וישלח – תש"ס – הלכות חנוכה

אמירת והזכרת "על הנסים" בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון • שכח להזכיר "על הניסים" • בכל יום מימות חנוכה אומרים

פרשת וישלח – תשנ"ט – הלכות חנוכה
וישלח

פרשת וישלח – תשנ"ט – הלכות חנוכה

עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו עמידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מטרת היוונים עקירת עם

פרשת וישלח – תשנ"ח – הלכות חנוכה חלק א'
וישלח

פרשת וישלח – תשנ"ח – הלכות חנוכה חלק א'

יעקב אבינו שומר על שלימותו הרוחנית גם בהיותו בבית לבן • שמירת התרי"ג מצוות בבית לבן הארמי • מחשבה טובה

פרשת ויצא – תשס"ח – מעלת ישיבת ארץ ישראל
אקטואליה

פרשת ויצא – תשס"ח – מעלת ישיבת ארץ ישראל

יציאת צדיק מהעיר עושה רושם • שמירת הצדיק על העיר • ירושת הארץ • הבטחת הארץ ליעקב • מה האיסור

פרשת ויצא – תשס"ז – הלכות תפילה, ולימוד תורה
ויצא

פרשת ויצא – תשס"ז – הלכות תפילה, ולימוד תורה

מעלתו של יעקב אבינו ע"ה • בקשות יעקב מהקב"ה בצאתו מארץ ישראל • שמירת הקב"ה על יעקב • חינוך הבנים

פרשת ויצא – תשס"ו – קדושת בית הכנסת
ויצא

פרשת ויצא – תשס"ו – קדושת בית הכנסת

מעלת שהות הצדיק בעיר • מעלת ארץ ישראל • ירושת וכיבוש הארץ צו אלוקי • קדושת בית הכנסת • קדושת

פרשת ויצא – תשס"ה – דיני תפילה ותשלומין
ויצא

פרשת ויצא – תשס"ה – דיני תפילה ותשלומין

בקשות יעקב על דברים רוחניים • מעשר מהשבטים • תפילות תוקנו כנגד האבות הקדושים • תפילת ערבית רשות • זמני

פרשת ויצא – תשס"ד – תפילת ערבית
אקטואליה

פרשת ויצא – תשס"ד – תפילת ערבית

מעלת ארץ ישראל • הכמיהה הנצחית לארץ ישראל • הבטחת הארץ לעם ישראל • כוחה של תפילה • תפילות כנגד

פרשת ויצא – תשס"ג – בענין ארץ ישראל ודרך ארץ
אקטואליה

פרשת ויצא – תשס"ג – בענין ארץ ישראל ודרך ארץ

איך מתנהלים מול רשע שמרמה משקר וגם מעליל עלילות בלי לכעוס ? • ירושת הארץ • האם שינה עולה כלימוד

פרשת ויצא – תשס"ב – הלכות קדושת בית הכנסת
ויצא

פרשת ויצא – תשס"ב – הלכות קדושת בית הכנסת

תפילות אבות תיקנום • מהות תפילת ערבית • שכינה שרויה במקום המקדש • קדושה במקום תפילת עראי • קדושת הר

פרשת ויצא תשס"א – הלכות שמיטה והלכות חנוכה
ויצא

פרשת ויצא תשס"א – הלכות שמיטה והלכות חנוכה

מוסר השכל מיעקב אבינו על הדרך בעבודת ה` • שמן של חנוכה • הנאה מהנרות • הדלקת נרות חנוכה משמן

פרשת ויצא – תש"ס – ברכות הדלקת נרות חנוכה
ויצא

פרשת ויצא – תש"ס – ברכות הדלקת נרות חנוכה

השיעור נמסר על ידי הרב נעים אליהו זצ"ל עקב נסיעת מרן הרב לחיזוק אחינו שבגולה • לימוד מיעקב אבינו על

פרשת ויצא – תשנ"ט – דיני נולד וממרח בשבת
ויצא

פרשת ויצא – תשנ"ט – דיני נולד וממרח בשבת

שפע ברכה שיורד לעולם בזכות הצדיקים • מעלת מלאכי ארץ ישראל על פני מלאכי חוץ לארץ • איסור נולד בשבת

פרשת ויצא – תשנ"ח – הלכות חנוכה –  חלק א'
ויצא

פרשת ויצא – תשנ"ח – הלכות חנוכה – חלק א'

השיעור נמסר על ידי הרב נעים אליהו זצ"ל עקב נסיעת מרן הרב לחיזוק אחינו שבגולה • לימוד מיעקב אבינו על

פרשת תולדות – תשס"ח – הלכות תפילה ולימוד תורה
תולדות

פרשת תולדות – תשס"ח – הלכות תפילה ולימוד תורה

תפילותיהם של יצחק ורבקה • ללכת לדרוש את ה` • תפילות אבות תקנום • תפילת ערבית - רשות • ערך

פרשת תולדות – תשס"ו – כיבוד אב ואם
בין אדם לחבירו

פרשת תולדות – תשס"ו – כיבוד אב ואם

"אברהם הוליד את יצחק" – מה המשמעות ? • דרישה ושאלה בחכמים וביודעי התורה • חששו של יעקב במפגש עם

פרשת תולדות – תשס"ה – לימוד הנהגה מאבות, ושבת ערב ראש חודש
אקטואליה

פרשת תולדות – תשס"ה – לימוד הנהגה מאבות, ושבת ערב ראש חודש

תפילות ומעלות התפילה של צדיק בן צדיק • תפילת אבא חלקיה • איך עושים חסד עם נזקקים ? • סעודה

פרשת תולדות – תשס"ד – ברכות הריח
ברכות

פרשת תולדות – תשס"ד – ברכות הריח

תקציר השיעור יעלה ממש בקרוב - עמכם הסליחה

פרשת תולדות – תשס"ג – הלכות וענייני ראש חודש
ראש חודש

פרשת תולדות – תשס"ג – הלכות וענייני ראש חודש

המנהגים שנוהגים בהם בראש חודש • ביטול מלאכה בר"ח • מלאכות נשים בראש חודש • תענית והספד בראש חודש ותענית

פרשת תולדות – תשס"ב – הלכות קידוש
ברכות

פרשת תולדות – תשס"ב – הלכות קידוש

הבטחת הקב"ה לאברהם אבינו לרשת את הארץ • מדוע הקב"ה הבטיח את הארץ שוב ליצחק אבינו ? • מלחמת יצחק

פרשת תולדות – תשס"א – הלכות שמיטה
כשרות

פרשת תולדות – תשס"א – הלכות שמיטה

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 172 לפרשת תולדות – כ"ט' חשוון תשס"א – 27.11.00 הורד עלון הורד

פרשת תולדות – תש"ס – הלכות קידוש
ברכות

פרשת תולדות – תש"ס – הלכות קידוש

הברכה המיוחדת שזכה אבימלך בת שהותו בקרבת יצחק אבינו ע"ה • מלחמת יצחק על בארות המים • הלכות - קידוש

פרשת תולדות – תשנ"ט – דיני מלאכת "תופר" – "מחתך" – וסוחט בשבת
שבת

פרשת תולדות – תשנ"ט – דיני מלאכת "תופר" – "מחתך" – וסוחט בשבת

כללים והגדרות במלאכת "תופר" • שימוש בטיטולים בשבת • כללים והגדרות במלאכת "מחתך" • הפרדת דפים שנדבקו בספר • ספר

פרשת תולדות – תשנ"ח – תפילת מנחה חלק ב'
ראש חודש

פרשת תולדות – תשנ"ח – תפילת מנחה חלק ב'

מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית` • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון

פרשת חיי שרה – תשס"ח – דיני טבילת כלים  – בישולי גויים –  וברכת הריח
ברכות

פרשת חיי שרה – תשס"ח – דיני טבילת כלים – בישולי גויים – וברכת הריח

הסתלקות שרה אמנו ע"ה לבית עולמה • גדלותה של שרה כל חייה • התכשיטים שרבקה קיבלה מאליעזר • קניין מערת

פרשת חיי שרה – תשס"ז – דיני טבילת כלים
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשס"ז – דיני טבילת כלים

פטירתה של שרה אמנו והספד בעלה אברהם אבינו ע"ה • מסירותה של שרה למען בעלה ולמען ה` יתברך • קניין

פרשת חיי שרה – תשס"ו – תפילת מנחה
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשס"ו – תפילת מנחה

פטירת שרה אימנו ע"ה וגדלותה במידות ויראת שמיים • קניית מערת המכפלה • מידותיהן הנפלאות של שרה ורבקה אימנו ע"ה

פרשת חיי שרה – תשס"ה – דיני טבילת כלים, ותפלת מנחה
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשס"ה – דיני טבילת כלים, ותפלת מנחה

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 378 – חיי שרה – י"ז חשון תשס"ה – 01.11.04 הורד עלון

פרשת חיי שרה – תשס"ד – מנחה ותשלומין
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשס"ד – מנחה ותשלומין

פטירת שרה אמנו ע"ה וקבורתה • חייה של שרה אימנו - מעלותיה בחייה • חינוך של יצחק אבינו • מסירות