כל הפוסטים בשמונה עשרה

פרשת מקץ תשס"א – הלכות חנוכה
חנוכה

פרשת מקץ תשס"א – הלכות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה - מוסיף והולך • התמעטות הטומאה רק על ידי הוספת האור • סדר הקריאה בתורה בימי חנוכה

פרשת וישלח – תשס"ה – הלכות קריאת שמע
וישלח

פרשת וישלח – תשס"ה – הלכות קריאת שמע

פגישת יעקב ועשיו והמאבק התמידי • מאבק יעקב עם המלאך • מעלת ומעלת קריאת שמע • קריאת שמע - מצווה

פרשת וישלח – תשס"ד – הלכות קריאת שמע ותפילה
וישלח

פרשת וישלח – תשס"ד – הלכות קריאת שמע ותפילה

פגישת יעקב ועשיו והמאבק התמידי • מאבק יעקב עם המלאך • מעלת ומעלת קריאת שמע • קריאת שמע - מצווה

פרשת וישלח – תש"ס – הלכות חנוכה
וישלח

פרשת וישלח – תש"ס – הלכות חנוכה

אמירת והזכרת "על הנסים" בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון • שכח להזכיר "על הניסים" • בכל יום מימות חנוכה אומרים

פרשת ויצא – תשס"ה – דיני תפילה ותשלומין
ויצא

פרשת ויצא – תשס"ה – דיני תפילה ותשלומין

בקשות יעקב על דברים רוחניים • מעשר מהשבטים • תפילות תוקנו כנגד האבות הקדושים • תפילת ערבית רשות • זמני

פרשת ויצא – תשס"ב – הלכות קדושת בית הכנסת
ויצא

פרשת ויצא – תשס"ב – הלכות קדושת בית הכנסת

תפילות אבות תיקנום • מהות תפילת ערבית • שכינה שרויה במקום המקדש • קדושה במקום תפילת עראי • קדושת הר

פרשת תולדות – תשס"ח – הלכות תפילה ולימוד תורה
תולדות

פרשת תולדות – תשס"ח – הלכות תפילה ולימוד תורה

תפילותיהם של יצחק ורבקה • ללכת לדרוש את ה` • תפילות אבות תקנום • תפילת ערבית - רשות • ערך

פרשת תולדות – תשנ"ח – תפילת מנחה חלק ב'
ראש חודש

פרשת תולדות – תשנ"ח – תפילת מנחה חלק ב'

מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית` • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון

פרשת חיי שרה – תשס"ו – תפילת מנחה
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשס"ו – תפילת מנחה

פטירת שרה אימנו ע"ה וגדלותה במידות ויראת שמיים • קניית מערת המכפלה • מידותיהן הנפלאות של שרה ורבקה אימנו ע"ה

פרשת חיי שרה – תשס"ה – דיני טבילת כלים, ותפלת מנחה
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשס"ה – דיני טבילת כלים, ותפלת מנחה

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 378 – חיי שרה – י"ז חשון תשס"ה – 01.11.04 הורד עלון

פרשת חיי שרה – תשס"ד – מנחה ותשלומין
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשס"ד – מנחה ותשלומין

פטירת שרה אמנו ע"ה וקבורתה • חייה של שרה אימנו - מעלותיה בחייה • חינוך של יצחק אבינו • מסירות

פרשת חיי שרה – תשנ"ח – תפילת מנחה חלק א'
חיי שרה

פרשת חיי שרה – תשנ"ח – תפילת מנחה חלק א'

כנגד מה תיקנו את התפילות מדי יום • זמן תפילת מנחה • סגולות בתפילת מנחה • תפילת מנחה בבין השמשות

פרשת לך לך – תשס"ח – ברך עלינו
לך לך

פרשת לך לך – תשס"ח – ברך עלינו

הנסיונות שבהם ניסה הקב"ה את אברהם אבינו ע"ה • הברכה שבירכו אומות העולם • שאלת גשמים • שכח או טעה

פרשת לך לך – תשס"ז – תפילה וקריאת שמע
לך לך

פרשת לך לך – תשס"ז – תפילה וקריאת שמע

ציווי הקב"ה לאברהם אבינו ללכת לארץ ישראל • אברהם - אב המון גויים • ניסיון הרעב • צניעותה של שרה

פרשת לך לך – תשס"ו – שאלת והזכרת גשמים
ברכות

פרשת לך לך – תשס"ו – שאלת והזכרת גשמים

ציווי הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה לעזוב את ארצו • הדרגות שיש בחזרה בתשובה • ברכת בני ישראל בזכות אברהם אבינו

פרשת לך לך – תשס"ה – שאלת והזכרת גשמים
ברכות

פרשת לך לך – תשס"ה – שאלת והזכרת גשמים

מעלתו של אברהם אבינו ע"ה • עשרה ניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו • אברהם לעומת לוט • שאילת גשמים •

פרשת לך לך – תשס"ב – הלכות תפילה קצרה ושאלת גשמים
לך לך

פרשת לך לך – תשס"ב – הלכות תפילה קצרה ושאלת גשמים

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 220 – לפרשת לך לך – ה' חשון תשס"ב – 22.10.01 הורד

פרשת לך- לך תשס"א – ספיקות בתפילה
ברכות

פרשת לך- לך תשס"א – ספיקות בתפילה

מתוך סדרת שיעורי קול צופייך – שיעור מספר 169 לפרשת לך-לך – ח' חשון תשס"א – 06.11.00 הורד עלון הורד

פרשת לך לך – תשנ"ט – ותן טל ומטר לברכה
לך לך

פרשת לך לך – תשנ"ט – ותן טל ומטר לברכה

מאימתי מתחילים לבקש על גשמים בארץ ישראל ובחו"ל • ליל ז` במר חשון • שכח או טעה בבקשת ובזכירת גשמים

פרשת לך לך – תשנ"ח – ברכת הלבנה ו"ברך עלינו"
ברכות

פרשת לך לך – תשנ"ח – ברכת הלבנה ו"ברך עלינו"

מציאות חידוש הלבנה כל חודש • ההודאה על חידוש הלבנה • מקום הברכה • אמירת "ברך עלינו" • שכח או

פרשת נח – תשס"ז – שאלת גשמים
ברכות

פרשת נח – תשס"ז – שאלת גשמים

מידותיו התרומיות של נח לעומת דורו • הזמן הארוך שנמשכה בניית התיבה • מאה ברכות בכל יום • ברכות מביאות

פרשת נח – תשס"ד – הלכות שאלת גשמים
נח

פרשת נח – תשס"ד – הלכות שאלת גשמים

ההשחתה והקלקול של דור המבול • חזרה בתשובה של אנשי נינווה בתקופתו של יונה הנביא • הזכרת ושאלת גשמים •

פרשת נח – תשס"ג – הלכות שאלת גשמים, ותן טל ומטר
נח

פרשת נח – תשס"ג – הלכות שאלת גשמים, ותן טל ומטר

מעלותיו של נח ובמיוחד במעלת ה"תמימות" • השפע מארץ ישראל שמושפע לכל העולם כולו • הזכרת הגשמים ובקשת גשמים בברכת

פרשת נח – תשס"א – טעות בתפילה ושאלת גשמים
נח

פרשת נח – תשס"א – טעות בתפילה ושאלת גשמים

הזכרת נח לברכה • עניית ברוך הוא וברוך שמו ואמן • כשרוצה לצאת ידי חובה בברכה - היאך ינהג •