כל הפוסטים בתשובה

איך עושים תשובה אמיתית ?
ימים נוראים

איך עושים תשובה אמיתית ?

דרך החזרה בתשובה לפי תורת השלבים - צפו בדברי מרן הרב

ירח ימים – חודש אלול – דברי האור החיים הקדוש
ימים נוראים

ירח ימים – חודש אלול – דברי האור החיים הקדוש

מה הקשר בדין שבויות מלחמה הנקראת אשה יפת תואר לבין ימי חודש אלול ? • ואיך מצליחים לחזור בתשובה שלימה

מסירות נפשו של פנחס
פנחס

מסירות נפשו של פנחס

מדוע התורה טרחה לפרט כמה וכמה פעמים את שמו וייחוסו של פינחס • האם היו יהודים רפורמים כבר בתקופת המדבר

התועלת הנפלאה בהרהור תשובה
קורח

התועלת הנפלאה בהרהור תשובה

למרות שבני קורח היו עם אביהם בעת המחלוקת בכל אופן ברגע האחרון ניצלו • התשובה שעשו בעת פתיחת האדמה הועילה

פקפוק באמונת חכמים
קורח

פקפוק באמונת חכמים

עת שנבלעו בני קורח באדמה היה גם קול נוראי שנשמע מבטן האדמה • ומה צעקו קורח ועדתו בשעה שנבלעו –

קירוב רחוקים – לשם שמים | פרשת בא
בא

קירוב רחוקים – לשם שמים | פרשת בא

עד כמה חובה עלינו לקרב יהודים לאביהם שבשמיים ? • מה הקשר בין קירוב קרובים ורחוקים לליל הסדר • ומדוע